فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم

فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم

موزیک جدید از خواننده فریدون فرخزاد با نام برای جفتم هم اکنون قابل دانلود از رسانه والا موزیک می‌باشد…

Exclusive Song: frydvn frkhzad | bray jftm With Text And Direct Links In VLMUISC

پخش آنلاین موزیک برای جفتمدانلود آهنگ با کیفیت عالی 320دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

متن فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

دستهایت پر آوازند ♫♪

صورتت مرمری و بی رنگ

چشمهایت پره آیینه ♫♪

مملو از تجربه و آهنگ

چشمهایت پر آیینه ♫♪

♫♯♯ vlmusic.ir ♯♯♫

مملو از تجربه و آهنگ

بام در خاطر من سبز است ♫♪

در زمینی که زمین توست

ابر آماده باریدن ♫♪

روی گیتار … توست

WWW.vlmusic.ir

ابر آماده باریدن ♫♪

روی گیتار … توست

لای لالالای لای ♫♪

لای لالالای لای

لالالالای لای ♫♪

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

لای لالالای لای

لای لالالای لای ♫♪

لالالالای لای

میرسم از ره باران من ♫♪

پس کجایی که تو اینجایی

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

سخت آماده پروازم ♫♪

با تو جفتم و تو تنهایی

سخت آماده پروازم ♫♪

با تو جفتم و تو تنهایی

لای لالالای لای ♫♪

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

لای لالالای لای

لالالالای لای ♫♪

لای لالالای لای

لای لالالای لای ♫♪

لالالالای لای

♫♯♯ vlmusic.ir ♯♯♫

دستهایم پر لرزیدن ♫♪

چشمهایت شرر دیدن

زنده و مرده و میریزند ♫♪

اشک در حسرت خندیدن

زنده و مرده و میریزند ♫♪

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

اشک در حسرت خندیدن

از صدای تو چه می جوشد ♫♪

که چنان چشمه امیدی

می پرن با تو و اوج من ♫♪

لحظه مردن و ناامیدی

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

می پرن با تو و اوج من ♫♪

لحظه مردن و ناامیدی

لای لالالای لای ♫♪

لای لالالای لای

لالالالای لای ♫♪

♫♯♯ vlmusic.ir ♯♯♫

لای لالالای لای

لای لالالای لای ♫♪

لالالالای لای

دستهایت پر آوازند ♫♪

صورتت مرمری و بی رنگ

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

چشمهایت پره آیینه ♫♪

مملو از تجربه و آهنگ

چشمهایت پر آیینه ♫♪

مملو از تجربه و آهنگ

بام در خاطر من سبز است ♫♪

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

در زمینی که زمین توست

ابر آماده باریدن ♫♪

روی گیتار … توست

ابر آماده باریدن ♫♪

روی گیتار … توست

♫♯♯ vlmusic.ir ♯♯♫

لای لالالای لای ♫♪

لای لالالای لای

لالالالای لای ♫♪

لای لالالای لای

لای لالالای لای ♫♪

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

لالالالای لای

میرسم از ره باران من ♫♪

پس کجایی که تو اینجایی

سخت آماده پروازم ♫♪

با تو جفتم و تو تنهایی

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫

سخت آماده پروازم ♫♪

با تو جفتم و تو تنهایی

لای لالالای لای ♫♪

لای لالالای لای

لالالالای لای ♫♪

WWW.vlmusic.ir

لای لالالای لای

لای لالالای لای ♫♪

لالالالای لای

دستهایم پر لرزیدن ♫♪

چشمهایت شرر دیدن

WWW.vlmusic.ir

زنده و مرده و میریزند ♫♪

اشک در حسرت خندیدن

زنده و مرده و میریزند ♫♪

اشک در حسرت خندیدن

از صدای تو چه می جوشد ♫♪

WWW.vlmusic.ir

که چنان چشمه امیدی

می پرن با تو و اوج من ♫♪

لحظه مردن و ناامیدی

می پرن با تو و اوج من ♫♪

لحظه مردن و ناامیدی

♫♯♯ vlmusic.ir ♯♯♫

می پرن با تو و اوج من ♫♪

لحظه مردن و ناامیدی

می پرن با تو و اوج من ♫♪

لحظه مردن و ناامیدی

♫♪

♫♯♯ فریدون فرخزاد آهنگ برای جفتم ♯♯♫